Dziś jest

ŚrodaImieniny
20Bogny
czerwca 2018Florentyny

Archiwum aktualnośœci

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Sesja - Powiat cz. 2

Piątek, 19 maja 2017


W czwartek obradowała Rada Powiatu Szczecineckiego. Podczas obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącego rady. Na to stanowisko rada wybrała Bożenę Kawczyńską. Tu przed rozpoczęciem obrad starosta wręczył nagrody klubom oraz szkołom, które odnotowały najlepsze wyniki w sportowej rywalizacji w ubiegłym roku. Nagrodzono trzy kluby: Klub Taekwondo z Bornego Sulinowa, Kluba kajakowy Hubertus z Białego Boru i STS Pomerania Szczecinek. Spośród szkół nagrodzono Szkołę Podstawową nr 6 ze Szczecinka, Gimnazjum nr 2 Szczecinek oraz I LO, Zespól Szkół nr 6 i Zespół Szkól nr 1. Po interpelacjach radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego. Zaraz potem dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Kamil Klimek przedstawił radnym informację o zrealizowanym w roku ubiegłym zadań z zakresu kultury i promocji. W części uchwałodawczej radni przyjęli 17 uchwał, w tym m.in. wprowadzono zmiany w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej. Obrady rady można śledzić na naszej stronie internetowej.

Porządek obrad II części sesji:
Ciąg dalszy pkt 13)Podjęcie uchwał:
2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 - 2028;
4. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 r.;
5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego;
6. w sprawie zmiany statutu Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego;
7. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku oraz utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku;
8. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku oraz terminu i sposobu ich wnoszenia;
9. w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku z Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku;
10. w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinku;
11. w sprawie wyłączenia Technikum Hodowli Koni w Białym Borze i Szkoły Policealnej w Białym Borze z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze;
12. w sprawie likwidacji Technikum Hodowli Koni w Białym Borze;
13. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Białym Borze;
14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatu Szczecineckiego.
15. Zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szczecinku;
16. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania dla radnych Powiatu Szczecineckiego diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;