Pogoda

Słonecznie

Temperatura
min: 6 st. C
max: 19 st. C
Ciśnienie: 1009 hPa
Wiatr półn.-zach. o sile 2 m/s
dziś jutro pojutrze

6°C/19°C

3°C/14°C

4°C/12°C

Kategorie

Archiwum aktualności

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Turowo Cup 2017

Poniedziałek, 1 stycznia 2018

Jak co roku, w okresie poświątecznym zorganizowano w Turowie Ogólnopolski Turniej Turowo CUP 2017. Po raz szósty, przez dwa dni grudnia 28-29 walczyły ze sobą zespoły z trzech województw - Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego.

Życzenia

Piątek, 29 grudnia 2017


Telewizja Zachód życzy Państwu szczęśliwego, pełnego zdrowia i radości 2018 roku!

Kronospan ukarany

Piątek, 29 grudnia 2017


Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów rozbił zmowę producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. Przez prawie cztery lata ustalali wspólnie ceny i wymieniali się poufnymi informacjami. Urząd nałożył kary w łącznej wysokości ponad 135 mln zł. Jedna ze spółek uniknęła kary finansowej dzięki współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach programu łagodzenia kar. W procederze uczestniczyło od początku 2008 r. do września 2011 r. pięciu przedsiębiorców należących do trzech grup kapitałowych. Były to spółki: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów oraz Swiss Krono. Informacje potrzebne do wszczęcia postępowania urząd zdobył podczas kontroli z przeszukaniem w siedzibach przedsiębiorców. Szczegóły dotyczące porozumienia dostarczyła również spółka Swiss Krono. Skorzystała ona programu łagodzenia kar, który umożliwia współpracę z urzędem w zamian za uniknięcie kary finansowej - czytamy w komunikacie prasowym UOKIK Przedsiębiorcy dokonywali ustaleń podczas spotkań lub rozmów telefonicznych. Kontakty miały charakter dwu- lub wielostronny. Prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy do spraw handlowych spotykali się m.in. w siedzibach spółek, na targach branżowych czy na lotnisku. Na uczestników zmowy Prezes UOKiK nałożył kary finansowe w wysokości ponad 135 mln zł, z czego Kronospan Szczecinek ma zapłacić ponad 60 mln. Jedynym podmiotem, na którego nie nałożono sankcji pieniężnej, jest Swiss Krono. Spółka zdecydowała się na skorzystanie z programu łagodzenia kar i dostarczyła informacje, które pomogły udowodnić istnienie zmowy. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.
Firma Kronospan Szczecinek wydała komunikat w tej sprawie - Zarządy spółek: Kronospan Szczecinek sp. z o.o. i Kronospan Mielec sp. z o.o. informują, że w dniu 28 grudnia 2017 roku doręczono spółkom decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą prowadzonego postępowania antymonopolowego i rzekomego stosowania przez spółki praktyk, ograniczających konkurencję na rynku płyt wiórowych i pilśniowych. Decyzja stwierdza naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakłada na spółki karę pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Już po wstępnej analizie uzasadnienia decyzji, spółki z całą mocą podkreślają, iż nie zgadzają się z przedstawionymi w niej tezami oraz stanowiskiem Prezesa UOKIK oraz będą odwoływać się od decyzji zarówno w kwestii postawionych zarzutów, jak i wysokości nałożonej na spółki kary. W toku przeprowadzonej analizy zebranej dokumentacji spółki nie zidentyfikowały bowiem naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie przedmiotowej decyzji. Pragniemy również poinformować, że pracownicy, odpowiedzialni za kontakty handlowe zostali przeszkoleni w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów o ochronie konkurencji. Postępowanie, prowadzone przez Prezesa UOKIK odnosi się do okresu od 2008 do 2011 roku. Co istotne, w decyzji stwierdzono zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk (których fakt istnienia spółki konsekwentnie kwestionują) z dniem 7 września 2011 roku. W naszej ocenie wszystkie działania podejmowane przez Kronospan wpływają na poprawę i rozwój konkurencyjności w branży. WAŻNE: Decyzja Prezesa UOKiK nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz na prowadzone inwestycje Kronospanu, które są i będą prowadzone zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami. - Biuro prasowe Kronospan.
 

Obrady w powiecie

Piątek, 29 grudnia 2017


Dziś obradowała Rada Powiatu Szczecineckiego. To ostatnia sesja w tym roku.

Budżet powiatu

Piątek, 29 grudnia 2017


Podczas przedostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto przyszłoroczny budżet starostwa.

1 2 3 4 [5]